Ukens vinnertall:
 
Ekstraspill
2016 lotteriet 
Uke 3 - 29817
 
   
 
Gevinster 2014
Gevinster 2015
Registrer din gevinst her!
   
 

Revmatikerlotteriet
4894 Grimstad
Tlf.: 815 33 065
E-post:
nrf@kunde-service.no
 

Gevinster Revmatikerlotteriet 2016


Ønsker du å registrere din gevinst, trykk her!

Ønsker du å gi din gevinst til NRF er dette også mulig. Se baksiden av loddet! EKSTRASPILL - trekningav reisegavekort til Reuma Sol verdi 10 000 kr hver uke!


Registrer dine lodd med NRF symbol.
For hvert NRF symbol du registrerer er du med i ukentlig ekstratrekning av en treningspakke, verdi kr 250 og reisegavekort til Reuma Sol verdi 10 000 kr fra 20/04/16. Alle mottatte/registrerte lodd innen utgangen av hver uke, er med i påfølgende uke/ukers trekninger.
Til sammen 40 gevinster à kr 10.000 og 1600 treningspakke à kr 250.